вторник, 17 януари 2012 г.

КОНКУРС за име на клуб по Аржентинско танго.

Обявяваме конкурс за намиране на подходящо:
Име, Подзаглавие (Слоган) и Лого на нов клуб по Аржентинско танго във Варна.

1. Изисквания.
Име: Името на клуба да бъде съставено от една или максимум две думи;
Думите да са сравнително кратки, лесни за изговаряне и лесни за запомняне;
Да има пряка или косвена връзка с думата танго, т.е. може да не съдържат "танго" но да се подразбира;
Да не копира името на друг съществуващ клуб (няма как да сме сигурни, но лесно може да се провери);

Слоган - е запомняща се сентенция, фраза или мото. Представлява кратък текст с иносказание, чрез който се създава връзка между казаното и името на клуба ( в този случай). Иносказа̀ние е използване на изрази със скрит смисъл със стилистична цел. (Пример: Nike - Just do it).

Лого - е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин клуба.

2. Предложения.
Моля, отправяйте предложенията тук като коментар, видими за всички или на е-мейл: dnkunev@gmail.com.
Може да правите по няколко предложения.
Може да предложите слоган и лого по предложено от друг Име, и обратните комбинации. Наградите са отделни: за Име на клуба, за Слоган и за Лого.
Готов съм да ги обсъдим и да чуем коментарите!

3. Награда.
Естествено не може и без награда за победителя. А тя е:
1 месец безплатни тренировки във всички групи, практики и милонги за избрано Име, Слоган или Лого за клуба.

Т.е. може един да спечели три месеца безплатни тренировки, или трима души по един месец безплатна тренировка. За останалите, ще има поощрителни награди.
Наградата може да се преотстъпва на други лица.
Наградата важи за период по избор.

Очакваме Вашите предложения!

Няма коментари: